ΤΑΨΙ ΙΝΟΧ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 18/C

ΤΑΨΙ ΙΝΟΧ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 18/C

Κωδικός: 31318
Χαρακτηριστικά: No 18
Συσκευασία: 60τεμ.
Κωδικός: 31320
Χαρακτηριστικά: No 20
Συσκευασία: 60τεμ.
Κωδικός: 31322
Χαρακτηριστικά: No 22
Συσκευασία: 50τεμ.
Κωδικός: 31324
Χαρακτηριστικά: No 24
Συσκευασία: 50τεμ.
Κωδικός: 31326
Χαρακτηριστικά: No 26
Συσκευασία: 40τεμ.
Κωδικός: 31328
Χαρακτηριστικά: No 28
Συσκευασία: 30τεμ.
Κωδικός: 31330
Χαρακτηριστικά: No 30
Συσκευασία: 30τεμ.
Κωδικός: 31334
Χαρακτηριστικά: No 34
Συσκευασία: 30τεμ.
Κωδικός: 31336
Χαρακτηριστικά: No 36
Συσκευασία: 15τεμ.
Κωδικός: 31340
Χαρακτηριστικά: No 40
Συσκευασία: 17τεμ.
Κωδικός: 31344
Χαρακτηριστικά: No 44
Συσκευασία: 12τεμ.