ΤΡΙΦΤΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑ

ΤΡΙΦΤΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑ

Κωδικός: 22110
Χαρακτηριστικά: Μικρός
Συσκευασία: 144/48
Κωδικός: 22111
Χαρακτηριστικά: Μεσαίος
Συσκευασία: 144/24
Κωδικός: 22112
Χαρακτηριστικά: Μεγάλος
Συσκευασία: 144/24