ΤΡΙΦΤΗΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ ΛΑΒΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΤΡΙΦΤΗΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ ΛΑΒΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

Κωδικός: 22122
Χαρακτηριστικά: Μεσαίος
Συσκευασία: 6τεμ.
Κωδικός: 22123
Χαρακτηριστικά: Μεγάλος
Συσκευασία: 6τεμ.